Pot deveni membri ai C.A.R. CREDIT TEIUŞ persoane fizice salariate sau care obţin venituri, pensionari, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin, beneficiarii de ajutor social, membri de familie ai acestora - soţ, soţie, copii majori incapabili de munca, aflaţi in întreţinerea membrilor CAR CREDIT Teius, care domiciliază şi lucrează în România.