Pot deveni membri ai C.A.R. CREDIT TEIUŞ persoane fizice salariate sau care obţin venituri, pensionari, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin, beneficiarii de ajutor social, membri de familie ai acestora - soţ, soţie, copii majori incapabili de munca, aflaţi in întreţinerea membrilor CAR CREDIT Teius, care domiciliază şi lucrează în România.

 

C.A.R. CREDIT TEIUŞ  nu poate fi restructurat în forma unui C.A.R. închis, cu număr limitat de membri.

 

 

1)  Calitatea de membru a C.A.R. CREDIT TEIUŞ  încetează în următoarele cazuri:

 

a)      pe baza cererii scrise a membrului;

 

b)      pe baza excluderii, în urma hotărârii Consiliului Director;

 

c)      prin deces.

 

2) Hotărârea privind excluderea se ia de către Consiliul Director, atunci când sunt constatate încălcări repetate sau abateri grave de la statutul sau documentele interne, când prin acţiunile sale membrul aduce atingere gravă patrimoniului sau imaginii C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

 

3) În cazul excluderii membrul, dacă se consideră nedreptăţit, poate să conteste hotărârea la Consiliul Director al C.A.R. CREDIT TEIUŞ, sau la Federaţia C.A.R.;

4) Excluderea sau retragerea nu vor scuti membrul de nicio datorie faţă de C.A.R. CREDIT TEIUŞ.  Toate sumele acumulate la fondul social de către membrii excluşi sau care se retrag le vor fi restituite acestora, după reţinerea tuturor datoriilor către C.A.R. CREDIT TEIUŞ.