Consiliul Director al Casei de Ajutor Reciproc CREDIT TEIUŞ convoacă Adunarea generală a membrilor C.A.R. în data de 17.04.2018, ora 11, la C.A.R. CREDIT TEIUŞ/Centru de zi- Clubul membrilor din Teiuş, str. Decebal nr. 40, jud.Alba.

            În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la data primei întâlniri, se convoacă a doua Adunare generală pentru data de 19.04.2018, ora 11, la C.A.R. CREDIT TEIUŞ/Centru de zi- Clubul membrilor din Teiuş, str. Decebal, nr.40, jud.Alba.

Prima Adunare generală este declarată statutară în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor. A doua Adunare generală este declarată statutară cu numărul celor prezenţi. Hotărârile Adunării generale se adoptă cu majoritate simplă de voturi.

Ordinea de zi se găsește la sediul C.A.R. Credit Teiuş şi la sucursalele sale din Abrud, Arieşeni, Blaj, Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Sebeş şi Centru de zi – Clubul membrilor din Teiuş.

 

Adunarea generală are următoarea

                                                                ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea şi aprobarea Raportului Consiliului Director asupra activităţii desfăşurate în anul 2017;

2 .Prezentarea şi aprobarea Raportului financiar pe anul 2017;

3. Prezentarea şi aprobarea Raportului Comisiei de cenzori;

4. Repartizarea excedentului pe 2017;

5. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 şi a programului de activitate pentru anul 2018;

6. Încetarea calităţii membrilor Consiliului Director şi descărcarea de gestiune; încetarea calității Comisiei de cenzori şi alegerea noului Consiliu Director şi a Comisiei de cenzori pentru un mandat de 4 ani;

8. Aprobarea  Statutului propriu al C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

9. Alegerea delegaţiilor pentru Adunarea generală a Federaţiei (FEDCAR);

10. Aprobarea deschiderii de sucursale;

11. Aprobarea tuturor materialelor prezentate şi confirmarea Hotărârilor Consiliului Director pe parcursul anului 2017;

12. Propune împuternicirea doamnei Man Emilia director economic și membru al Consiliului director pentru a reprezenta CAR Credit Teiuș în faţa oricărei instituţii a statului .....

       13. Aprobarea Regulamentului intern de funcţionare a Comisiei de cenzori la CAR CREDIT TEIUŞ;

       14. Diverse.

                                                                  

                                                                         Preşedinte,

28.03.2018                                                       Olariu Mircea

Materialele privind Adunarea generală a membrilor CAR Credit Teiuș se află la sediul CAR Credit Teiuș, din Teiuș, str. Clujului, bl. A2, jud. Alba.