Principiile asociative au pătruns în România  sub influenţa lumii occidentale. În Transilvania s-au constituit astfel de asociaţii, încă din  secolul al XVIII –lea, urmând modelul breslelor care aveau şi un caracter de întrajutorare.
       Membrii breslelor furnizau un fond de ajutorare pentru cazuri de boală, decese, ajutoare ocazionale. Punctul de pornire al mişcării asociative l-a constituit  formarea asociaţii lor  de ajutor reciproc.
       Primele asociaţii de credit din România au apărut în a doua jumătate a secolului al XIX -lea, adoptând sistemele germane Raiffeisen şi Schulze - Delizsch.
       În configurarea gândirii economice asociative interbelice, o seamă de personalităţi ale vieţii politice, economice şi ştiintifice au fost preocupate de problematica asociativă.
       Amintim numele unor personalităţi, care au avut un rol însemnat în dezvoltarea acesteia  Dimitrie C. Butculescu, Costache Bălcescu , Ion Heliade-Rădulescu , Constantin Brăiloiu, Vasile Bologa, Teodor Diamant , ,Nicolae Bălcescu ,Ion Ghica, Nicolae Iorga ,Petre S. Aurelian, Spiru Haret Constantin,  Dobrogeanu-Gherea, Ion Ionescu de la Brad , Ion Mihalache ,Tache Ionescu Ion Gh. Duca ,Constantin A. Rosetti , Iosif Romanov, Petre Ispirescu ,Visarion Puiu, Gheorghe Taşcă ,Octavian Goga ,  Gheorge Asachi ,Mihail Kogălniceanu, Romeo Octavian Hanganu , Nicolae Malaxa, Vintilă Brătianu, A.G. Galan, Constantin Argentoianu, Virgil N. Madgearu, Gromoslav Mladenatz, etc.
       Uniunile de credit sunt  asociaţii autonome de persoane, reunite în mod voluntar, în scopul satisfacerii nevoilor şi aspiraţiilor de natură economică, socială şi culturală, prin intermediul unei înstituţii  controlate în mod democratic.
       Casele de Ajutor Reciproc respectă  şapte principii de bază precum : asocierea voluntară şi deschisă, controlul democratic al membrilor, participarea economică a membrilor , autonomia , independenţa, educarea şi  instruirea membrilor.

 

[... Cititi tot documentul]

Documente anexate: Istoric CAR Romania - Anexe