Casa de Ajutor Reciproc CREDIT TEIUŞ- IFN, denumită în continuare C.A.R. CREDIT TEIUŞ a fost înregistrată la Judecătoria Aiud, incheierea nr. 28/2006, pronunţaţă în dosar nr. 2031/175/2006.

C.A.R. CREDIT TEIUŞ  este o asociaţie de interes general şi comunitar, fără scop patrimonial, creată pe baza liberului consimţământ şi voinţei de asociere a membrilor săi.

C.A.R. CREDIT TEIUŞ  se constituie şi funcţionează în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare , a  Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor cu modificările şi completările ulterioare,a Legii 540 /2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor,a Legii 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare  şi a Regulamentului 20/2009 a Băncii Naţionale a României potrivit prevederilor legale şi prezentului Statut.