Membrii C.A.R. CREDIT TEIUŞ au următoarele drepturi:

a)      să voteze la Adunările Generale ale C.A.R. CREDIT TEIUŞ; fiecare membru are dreptul la un singur vot, indiferent de valoarea totală a fondului său social;

b)      să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale C.A.R. CREDIT TEIUŞ;  

c)      să beneficieze de produsele şi serviciile C.A.R. CREDIT TEIUŞ conform prevederilor legale, statutare şi a politicilor interne/normelor şi procedurilor C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

d)      să primească dobândă la fondul său social, în conformitate cu politicile stabilite de Consiliul Director;

e)      în cazul decesului membrului C.A.R. CREDIT TEIUŞ, moştenitorii legali pot primi un ajutor de deces, nerambursabil, în condiţiile stabilite de Consiliul Director;                                     

f)        să facă propuneri, în cadrul organismelor statutare, pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

g)      să se adreseze organelor de conducere ale Federaţiei C.A.R. în orice problemă referitoare la activitatea C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

în cazul în care membrii constată că în desfăşurarea activităţii C.A.R. CREDIT TEIUŞ Consiliul Director sau unii dintre angajaţii C.A.R. CREDIT TEIUŞ  nu respectă prevederile legale sau statutare, ca se comit abuzuri sau le sunt lezate drepturile stabilite prin lege, statut, sau alte acte interne, aceştia pot solicita convocarea Adunării Generale extraordinare a membrilor C.A.R. CREDIT TEIUŞ  pentru a se stabili măsuri corespunzătoare.