În  zilele de 6- 7 august, o delegație oficială reprezentând Asociația de Economii și Împrumut „BOTNA” din Ialoveni, Costești, republica Moldova compusă din dir. Executiv Sula Efimia, dir. Financiar Ababii Liuba, contabil  Midoni Svetlana și alți membri ai asociației, au efectuat o vizită de lucru la CAR Credit Teiuș.

AEI “BOTNA” este cea mai mare Asociație de Economii și Împrumut, din Moldova, înființată în 1997. Pe toată perioada vizitei, delegația a fost însoțită de domnul Victor Trocin, director general al Asociației Centrale a Asociațiilor de Economii și Împrumut din Republica Moldova.

Primirea delegației a fost deosebit de călduroasă, la sediul central al Casei de Ajutor Reciproc Credit Teiuș, unde domnul președinte ing. Olariu Mircea, împreună cu dir. Executiv Bota Cristian Florin, director economic Man Emilia și viceprimarul orașului Teiuș, domnul Achimescu Ioan, le-a urat colegilor din Republica Moldova –bun venit- și alături de personalul unității au făcut cunoscută activitatea CAR Credit Teiuș. În programul celor două zile, s-au regăsit și vizite: la Centrul de zi – Clubul membrilor CAR Credit Teiuș și la sucursalele CAR Credit Teiuș din Blaj, Sebeș, Cugir, Abrud și Cîmpeni, unde personalul a făcut cunoscută delegației activitatea desfășurată și specificul zonei unde își desfășoară activitatea.

"Suntem extrem de fericiți, că am avut ocazia să arătăm ce oferă CAR Credit Teiuș, membrilor săi din întreg județul și chiar dinafara acestuia. Suntem de părere că fiecare întâlnire cu colegii din țară și străinătate, este un prilej de a ne îmbogății cu noi experiențe, idei și informații, care sunt utile dezvoltării activității unității noastre,”a declarat dir. executiv al CAR Credit Teiuș, dl. Bota Cristian Florin.

 

Articol preluat din ziarul Unirea

 

Începând din anul 1948, în a treia joi a lunii octombrie se sărbătorește ziua caselor de ajutor reciproc – credit union, din întreaga lume. Această zi oferă prilejul de a mulțumi celor care își desfășoară activitatea în acest domeniu, dar și milioanelor de membri, care în spiritul întrajutorării au dezvoltat această frumoasă familie.

 

CONVOCATOR

 

Consiliul director al Casei de Ajutor Reciproc CREDIT TEIUŞ, convoacă Adunarea generală extraordinară a membrilor CAR în data de 29 .11. 2009, ora 12 la Casa de Cultură a oraşului Teiuş , str. Decebal nr.25, jud.Alba

 

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la data primei întâlniri, se convoacă a doua Adunare generală extraordinară pentru data de 2 decembrie 2009, ora 12 la Casa de Cultură a oraşului Teiuş, str. Decebal nr.25, jud.Alba , cu aceeaşi ordine de zi.

Pentru validitatea hotărârilor adunări generale este necesara prezenta majorităţii membrilor. Hotărârile se iau cu votul majorităţii celor prezenţi. Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la aliniatul precedent, adunarea generala ce se va întruni la a doua convocare care poate sa decidă asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi, cu votul majorităţii celor prezenţi, cu condiţia de a se specifica acest lucru în mod expres în convocator.