REGULAMENT de acumulare a fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor

La nivelul CASEI DE AJUTOR RECIPROC CREDIT TEIUŞ IFN s-a constituit  în  sprijinul membrilor săi, FONDUL DE AJUTOR ÎN CAZ DE DECES.
Membrii CAR Credit Teiuş, pot beneficia de fondul pentru ajutor în caz de deces cu respectarea următoarelor condiţii:
1.    Stagiul de contribuţie minim 1 an;
2.    Suma minimă de contribuţie 5 lei/lună;
3.    Suma maximă de contribuţie 10 lei/lună;
4.    Plafonul maxim de cotizare al membrilor este de 2300 lei
5.    Perioada de întrerupere a contribuţiei să nu fie mai mare de 5 luni consecutive.
În caz de deces al membrilor, urmaşii primesc un ajutor echivalent cu dublul sumei acumulate de membrul respectiv.


(De  exemplu: dacă Membrul X are acumulat la fondul de deces 300 lei, urmaşii primesc 600 lei).


   În cazul în care un membru dorește să se retragă din CAR Credit Teiuș, i se restituie suma acumulată la ajutorul în caz de deces.
   În caz de deces al membrului, dacă nu sunt întrunite simultan condițiile prevăzute la punctele 1 și 5, din prezentul regulament, urmașii primesc doar suma acumulată de membru la fondul pentru ajutor în caz de deces.