Membrii C.A.R. CREDIT TEIUŞ au următoarele obligaţii:

a)să respecte prevederile statutului C.A.R. CREDIT TEIUŞ, cerinţele politicilor interne/normelor şi procedurilor de funcţionare, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului Director;

b)să respecte şi să îndeplinească cerinţele stabilite de către Consiliul Director în legătură cu dobândirea calităţii de membru al C.A.R. CREDIT TEIUŞ şi să depună, în termen de 3 zile de la data acceptării ca membru aportul, precum si sumele stabilite de către Consiliul Director al C.A.R. CREDIT TEIUŞ.

c)să participe la buna desfăşurare a activităţii C.A.R. CREDIT TEIUŞ, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor Adunărilor Generale şi ale Consiliului Director;

d)să achite ratele şi dobânda la împrumuturile contractate, în condiţiile contractuale stabilite şi să se achite la timp de alte obligaţii contractuale asumate faţă de C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

e)de a plăti cotizaţii lunare în sumă fixă, stabilitede Consiliul director,

f)sa nu întreprindă acţiuni care să aducă atingere grava patrimoniului sau imaginii C.A.R. CREDIT TEIUŞ.