CAR trebuie sa ajunga primul partener financiar pentru membrii sai. Casa de Ajutor Reciproc doreste sa furnizeze membrilor sai diferite tipuri de imprumuturi, care corespund necesitatilor lor si sa stabileasca o relatie financiara pe termen lung cu fiecare membru.

  • Acordarea unui imprumut sa face pe baza bonitatii solicitantului. Criteriile de eligibilitate tin cont de "cei 5 C ai creditarii": Capaciate de plata, Capacitate de garantare, Capaciate de economisire, Caracter, Istoria de Credit.
  • In cazul refuzului acordarii imprumutului in cuantumul solicitat, CAR consiliaza financiar solicitantul si face o contraoferta in conformitate cu posibilitatile financiare reale ale acestuia.
  • Platile imprumutului (incluzand principalul si dobanda) trebuie facute in conformitate cu termenii contractului.
  • Platile imprumutului vor fi acceptate in orice zi lucratoare. Dovada platii va fi reprezentata intotdeauna de un document scris.
  • Plata imprumutului se poate face anticipat, fara penalitati.
  • Niciun membru sau un grup de membri considerati inruditi pentru scopul imprumuturilor, care depind de aceeasi sursa de venituri, nu pot imprumuta sau nu se pot angaja financiar fata de CAR peste limita de 5% din activele totale.
  • Toate imprumuturile acordate angajatilor sau voluntarilor (consiliu director, comitet de credit si auditori interni) vor fi analizate si aprobate printr-o majoritate de voturi a consiliului director. Toate ratele si termenii imprumuturilor sunt aceleasi pentru angajati si voluntari cu cele pentru membri. Niciun angajat sau voluntar nu poate efectua nici o tranzactie referitoare la imprumutul propriu sau al unui membru al familiei. (Membrul familiei este definit ca "ruda de sange" sau ruda prin alianta).
  • Auditorii interni ai CAR-ului raspund de asigurarea aplicarii politicii in mod adecvat Auditorii controleaza periodic daca politica este respectata (preferabil lunar, dar cel putin trimestrial), prin analiza unui esantion de imprumuturi acordate cat si respinse.