Cerințe minime impuse de post sunt: studii superioare economice, (cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj), cunoștințe de IT, abilități de negociere, analiză și sinteză a datelor de natură financiară; capacitate de a lucra sub presiune și cu termene limită; rezistență la stres, bune abilități de comunicare și relaționare interpersonală, orientat către munca în echipă.

Domiciliul în comuna Arieșeni sau comunele învecinate, din județul Alba. Tematica pentru concurs se va ridica de la sediul CAR Credit Teiuș, din loc. Teiuș, str. Clujului, bl.A2, jud. Alba.

Concurenții vor prezenta până la data de 9 octombrie 2015,  la sediul CAR Credit Teiuș, din loc. Teiuș, str. Clujului, bl.A2, jud. Alba: CV, scrisoare de intenție, certificat de naștere, casătorie, sentință de divorț, act de identitate, acte doveditoare pentru studii (original și copii xerox) și cazier judiciar.

Concursul va avea loc în data de 20 octombrie 2015, ora 9.00, la Sediul CAR Credit Teiuș, din Teiuș.

Pentru informații suplimentare: tel. 0721238036, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.